Get Adobe Flash player

„Szanowni Państwo zapraszamy osoby chętne do udziału w szkoleniu z zakresu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych (SUO)” Szkolenie SUO odbędzie się w trzeciej dekadzie grudnia bieżącego roku (szczegółowy termin i godzina zostanie podana niebawem). Zapisów można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 604 486 117 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00  PANACEUM-OMEGA

 Otwarta-przyjazna-kompetentna

Firma powstała już w 1992 r., zajmuje się przede wszystkim aplikowaniem o środki unijne oraz organizacją szkoleń, które są adresowane zarówno do osób pracujących, młodzieży, bezrobotnych czy dzieci.

Nasze największe dotychczasowe sukcesy: 

1 miejsce na liście rankingowej( z 113, 5 pkt.) w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2009 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, na który został napisany projekt pt. „Edukacja przedszkolna w gminach Bobrowniki, Czernikowo, Wielgie i Zbójno”. Wartość projektu 988539,63 PLN. 

1 miejsce na liście rankingowej(114,5 pkt.) w ramach konkursu nr 5/6.1.1/2010 projekt pt. ,,Ja też chcę pracować” . Wartość 249 987,80 PLN. 

 1 miejsce na liście rankingowej(118,5 pkt.) w ramach konkursu nr 10/POKL/9.1.1/2010 projekt pt. ,,Unijne przedszkolaki z gmin Czernikowo, Kikół i Wielgie” . Wartość projektu 1 712 201,96 PLN. 

 

 

 


Zrealizowaliśmy projekty: 

 • • „Uwierz w siebie – naucz się budować nowocześnie!” z Działania 9.2 POKL. Wartość projektu 214 tys. PLN. 
 • • „Wiele jeszcze mogę zdziałać!” z Działania 6.3 POKL. Wartość projektu 49786.85 PLN 
 • • „Zdobywam nowy zawód !” z Poddziałania 8.1.2 Wartość projektu 201 946,12 PLN. 
 • • „Czas zmian-szansą szkolenia!” z Poddziałania 8.1.1 Wartość projektu 155 805 ,10 PLN. 
 • • „W „Chemiku” masz łatwiejszy start w dorosłe życie!” z Poddziałania 9.1.2. Wartość projektu 689034,16 PLN. 
 • • „Ja też chcę pracować” z Poddziałania 6.1.1.Wartość 249 987,80 PLN. Oprócz działalności szkoleniowej prowadzona jest także apteka„Panaceum”, która mieści się w Czernikowie na ul. Kwiatowej 17a.
 • „Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę” z Poddziałania 10.02.03  Wartość projektu 847 687,50 PLN,wartość dofinansowania z UE 720 534,37 PLN
 • „Mobilni z powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy” z Poddziałania 6.1.1   Wartość projektu – 463 868,66 PLN
 • „Mieszkańcy powiatu lipnowskiego 50+ aktywni na rynku pracy” z Poddziałania 6.1.1 Wartość projektu – 403 970, 81 PLN
 • „Młodzi z powiatu lipnowskiego i włocławskiego bezrobociu mówią nie” z Poddziałania 6.1.1  Wartość – 419 286,99 PLN – Projekt zrealizowany w partnerstwie. Liderem Projektu była firma Piotr Stalmirski Ośrodek Kształcenia Zawodowego „OKZ” z Włocławka.
 • „Młodzi z powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy” – z Poddziałania 6.1.1 Wartość – 456 250,49 PLN
 • „50+ to wiek by jeszcze pracować” – z Poddziałania 6.1.1 Wartość projektu – 310 533,08 PLN 
 • „50+ do pracy wróć” – z Poddziałania 6.1.1 Wartość projektu – 360 437,23 PLN
 • „Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno” z Poddziałania 9.1.1 Wartość projektu –
  2 409 635,85 PLN  Projekt realizowany w partnerstwie. Liderem Projektu była Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja z Warszawy
 •  „Unijne przedszkolaki z gmin Czernikowo, Kikół i Wielgie” z Poddziałania 9.1.1 Wartość projektu 1 712 201,96 PLN Projekt zrealizowany w partnerstwie  z gminami Czernikowo, Kikół i Wielgie oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pełnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Zajeziorzu
 •  „Edukacja przedszkolna w gminach Bobrowniki, Czernikowo,Wielgie i Zbójno” z Poddziałania 9.1.1 Wartość projektu 988 539,63 PLN Projekt zrealizowany w partnerstwie z gminami Bobrowniki, Czernikowo, Wielgie i Zbójno oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Rachcin

   

  Firma Szkoleniowa „Omega” jest otwarta, chętna do współpracy, dlatego współdziała z wieloma podmiotami. Nasi pracownicy, trenerzy to osoby kompetentne, życzliwe, profesjonaliści, którzy z odpowiedzialnością i pasją wykonują swoje zadania.